پرمنگنات پتاسیم

 شرکت آنا کیمیا منگنز پرمنگنات پتاسیم را در بسته بندی های زیر (با ظرفیت سالانه 10000 تن) تولید می کند:

1- کیسه 25 کیلوگرمی لمینت با یک لایه داخلی از جنس نایلون

http://anakimia.com/administrator/files/UploadFile/4.jpg

 

2- سطل پلاستیکی 25 کیلوگرمی

http://www.anakimia.com/administrator/files/UploadFile/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%AF%D8%A8%D9%87%2025%20%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C.jpg 

پرمنگنات پتاسیم در گریدهای زیر تولید می گردد:

1- پرمنگنات پتاسیم Pure Big Crystals ( با خلوص بالای 99 % )

http://anakimia.com/administrator/files/UploadFile/2.jpg

2- پرمنگنات پتاسیم Pure Fine Crystals ( با خلوص  99/55 - 99/65 % )

http://anakimia.com/administrator/files/UploadFile/3.jpg

3- پرمنگنات پتاسیم (Free Flowing Grade (F.F.G ( با خلوص حداقل 97 % )

 http://www.anakimia.com/administrator/files/UploadFile/Potassium_Permanganate_ffg.jpg

 

ما همچنین سالانه 25000 تن اسیدسولفوریک 98/5 % را توسط تانکرهای 20 تنی به مشتریان خود عرضه می کنیم.